Wciąż otwarta możliwość zgłaszania roszczeń odszkodowawczych związanych z wadliwymi implantami piersi firmy PIP

Kobiety, którym wszczepiono wadliwe implanty piersi firmy PIP wciąż mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądami we Francji. Aby uzyskać minimalne odszkodowanie w wysokości 3.000,00 EUR nie jest koniecznym doświadczenie negatywnych następstw posiadania implantu w postaci jego pęknięcia bądź zakażenia organizmu wywołanego przez niewłaściwej...