Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający roszczenia kobiet, którym wszczepiono wadliwe implanty piersi

Wczoraj (2.07.2015 r.) Sąd Apelacyjny Aix-en-Provence we Francji po rozpoznaniu apelacji pozwanego Instytutu  TUV Rheinland, oddalił powództwo o odszkodowanie złożone w imieniu kobiet, którym wszczepiono wadliwe implanty piersi firmy PIP. W tej sprawie zostanie jednak złożona skarga do Sadu Najwyższego, który może jeszcze uznać zasadność roszczeń...

Wciąż otwarta możliwość zgłaszania roszczeń odszkodowawczych związanych z wadliwymi implantami piersi firmy PIP

Kobiety, którym wszczepiono wadliwe implanty piersi firmy PIP wciąż mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądami we Francji. Aby uzyskać minimalne odszkodowanie w wysokości 3.000,00 EUR nie jest koniecznym doświadczenie negatywnych następstw posiadania implantu w postaci jego pęknięcia bądź zakażenia organizmu wywołanego przez niewłaściwej...